אודותינו

‘משנה סדורה’, יצא לאור בתשנ”ב על ידי הרב אליהו דורדק מירושלים,

בעת היותו אחראי על התכנית ללימוד משניות בישיבת ‘נתיבות יוסף’ במצפה יריחו.

בהסכמתו למהדורה זו מעיד ראש הישיבה, הרב שבתי סבתו, כי הרב דורדק “שנה פרקו יותר ממאה ואחד פעמים, עד שכל ששה סדרי משנה סדורים בפיו בעל-פה”.

במהדורה מאירת עיניים זו מודפס נוסח המשנה כך שכל משפט מתחיל בשורה חדשה, מה שמקל על ההבנה ועל הזכירה.

בין יתרונות המהדורה יש לציין את חלוקת הש”ס למחזור לימוד חודשי של ח”י פרקים ביום, ואת הטבלאות המצורפות, טבלאות אלו מראות את הסידור של התוכן של כל מסכת ופרק.

מתאים במיוחד לאלו שחייבים לראות את התמונה הרחבה.