חזרה מדויקת ומענינת לגמרא – סיכום במשנה סדורה

רבים מלומדי משנה סדורה הותיקים, מצאו דרך מקורית (מלשון לחזור למקור), ללמוד משנה ולעגן את לימודם בגמרא. הרב ציטרין והחברותא, לומדים הטיב את הגמרא על פי רש”י ורושמים לעצמן את הפשט הפשוט של המשנה, כפי שהבינה הגמרא – כבסיס למשא ומתן לאחר מכן. רש”י על המשנה מגלה הרבה מן השאלות שיש לשאול על המשנה, שהגמרא תעמוד עליהם בהמשך. ליקוט מסודר של שאלות של הגמרא על המשנה, תהוה בסיס רענן להוראת המשנה בכיתה. אפשר לחלק את השאלות לסוגים שונים: מילים קשות או מיותרות, סתירות פנימיות, קושיות מהנחות יסוד ממקומות אחרים. תן לחכם ויחכם עוד.

יש צורה אחרת ללמוד משנה על פי הגמרא. לאחר שינון וחזרה, ולימוד עם פירושים מקובלים, כדאי להיעזר בעפרון שפיצים (0.3 או 0.5 לפחות) ולהתחיל לסכם את הגמרא שאתה כבר יודע היטב. אם סיכמת כבר את הגמרא על דף נפרד – מה טוב, אבל אפשר להתקדם בזהירות, פיסקה פיסקה  בגמרא, במגמה לברר את מסקנת הפירוש של הגמרא למשנה. לאחר מכן, החזרה על המשנה תהוה חזרה לעומק על מסקנות הגמרא, עם ההדגשים האישיים שלך. אני מזמין את הגולשים, לשלוח דוגמא סרוקה מכתיבה שלהם בעותק האישי של “משנה סדורה”. כבר ראיתי מספר דוגמאות מפליאות, ובוודאי ניתן ללמוד משיטות שונות של לומדי משנה סדורה.

להזמין סט משנה סדורה

החברותא מתקיימת בכולל “אדרת אליהו” בחצר גליציה בעיר העתיקה בירושלים, סיכמו ביחד מסכתות הרבה. המשניות שלהם, הם עדות לעמל התורה ברמה.
כך עובדים בחברותא – כל אחד מצויד בגמרא ובמשנה סדורה שלו, ומנסחים ביחד את המסקנות ואת הסיכום. המסכת הנלמדת בתמונה – מסכת עבודה זרה. שימו לב לשימוש מושכל במחק!

השאר תגובה