כמה משניות יש בש”ס משנה? כמה בכל סדר ומסכת?

MS-סיכום_פרקים_ומשניות_בכל_ששת_הסדריםרבים מתעניינים במספר המשניות והפרקים בש”ס משנה,

על מנת לתכנן נכון את הלימוד האישי שלהם

או  בגלל אהבת המשנה באופן כללי.

הזמן עכשיו סט “משנה סדורה”

יש כאלו שרוצים לדעת מה הממוצע של משניות לפרק בכל סדר.

בטבלאות שלפניכם, אפשר ללמוד על האורך של כל פרק בכל מסכת בש”ס.

מספר הפרקים והמשניות בכל מסכת -זרעים מועד

מספר הפרקים והמשניות בכל מסכת -נשים נזיקין

מספר הפרקים והמשניות בכל מסכת -קדשים טהרות

סיכום אורך של כל הסדרים – טבלה

אורך היחסי של כל סדר – גרף1

אורך היחסי של כל סדר – גרף 2

 

 

3 thoughts on “כמה משניות יש בש”ס משנה? כמה בכל סדר ומסכת?

השאר תגובה