לימוד מסכת ביכורים – סגולה נפלאה – תפילת רבינו עובדיה מברטנורא

The Seven Species

2.barley (se'orah) 3.grapes (gefen)

לימוד מסכת ביכורים

סגולה נפלאה

מסכת בכורים – זכר למצות הבכורים

מאחר שבחג השבועות, התחילו להביא את הבכורים לבית המקדש,

נוהגים לקיים (הושע יד, ג): “ונשלמה פרים שפתינו”, וקוראים מסכת בכורים – זכר למצות הבכורים, שהיו מקיימים אותו בחג השבועות, ועתה עקב חורבן בית המקדש, אי אפשר לקיימה. (ספר עצרת – חג השבועות, הרב נחמן הלוי צלניק, עמ’ 239)

הזמן סט משנה סדורה – עכשיו! הקלק כאן

 

ספר ליקוטי צבי מאת הרב צבי הירש בן חיים מפיורדא (עמוד 225)

כתוב בספרים: שכל הקורא מסכת בכורים בחג השבועות – נחשב לו כאילו הקריב בכורים בזמנו.

לימוד לקראת החג, ובחג עם המשפחה, סביב השלחן.

 תפילה רבינו עובדיה

החוברת כוללת תפילה שחיבר רבינו עובדיה מברטנורא זצ”ל –

כולה מלאה יראת שמים, ענווה וכל מידה נכונה.

הוצאה מחודשת עם הערות מאליפות.

הקלק כאן  להוריד את מסכת ביכורים לשימוש אישי.

 

הזמן סט משנה סדורה – עכשיו! הקלק כאן

השאר תגובה