עקרונות בהוראת המשנה – הכנה ללימוד הגמרא

להיות בקי במשנה לפני לימוד הגמרא? למה?

האם לומדים גמרא כדי להבין את המשנה

(או לומדים משנה כדי להבין את הגמרא?!)

על שאלות אלו ועוד –

מתיחס הרב דורדק בסרטון

להזמנת סט משנה סדורה

השאר תגובה