עקרונות בהוראת המשנה – הכנה ללימוד הגמרא – משנה סדורה

boy studying : Confused School Boy

להיות בקי במשנה לפני לימוד הגמרא? למה?

האם לומדים גמרא כדי להבין את המשנה (או לומדים משנה כדי להבין את הגמרא?!)

על שאלות אלו ועוד –

להזמין סט משנה סדורה

מתיחס הרב דורדק בסרטון

השאר תגובה