פירוש קב ונקי ב”משנה סדורה”

מי המחבר? מה החשיבות של הפירוש קב ונקי? איזו עבודה נעשתה במהדורה זו? – מתוך ההקדמה למהדורה ראשונה

צירפנו למשניות את הפירוש “קב ונקי” לחד מאדירי גאוני קמאי, הרב אלישע בן אברהם זצ”ל, שהיה אב”ד בהורודנה לפני כשלוש מאות שנה וגאוני אמשטרדם ואוסטרה הרבו לשבחו. והנה עד לתקופה האחרונה, היה פירושו נפוץ מאד, נדפס כמה פעמים בחיי המחבר ועשרות פעמים מאז פטירתו בשנת תקט”ו.

ברוך ה’ שזיכני לברר את מקחו והנני יושב בעפר אשר לרגלו, ורוח אלישע על אליהו נחה, ושינסתי מתני לרוץ למשנה, כי פירושו מוגה בנפה וכברה, על פי דפוסים אשר יצאו בחייו, ופתחתי ראשי תיבותיו הרבים על אף שהארכתי בכך, וכדי שלא יטעו, התועים בדרכי הקיצורים. “דיבורי המתחיל” מתאימים להוצאת המשנה הזאת בכתיב המילים, ולא שיניתי מתוכן הדברים. כל הלע”זים גם כן מוגהים, ובאותיות קטנות מופיעים, והמה בכמה שפות. והמבין יבינם ואולי תרגום ללשה”ק ישלח הלום, להוצאות הבאות, אם ירצה רוכב ערבות.

המדקדק בדברי הרב “קב ונקי” יראה שלשונו דומה לרוב, לדברי הר”ב עובדיה מברטנורא זצ”ל. וכתב בקיצור את עיקרי הפשט, ואפילו את “דבורי המתחיל” קיצר מאד, ועל כן, על הלומד להיטיב לגרוס, כדי שדברי הרב אלישע שכלו יתפוס.

מאמר בויקיפידיה

השאר תגובה