2 thoughts on “ברכתו של הגאון הגדול הרב זלמן נחמיה גולדברג שליט”א – עצה בלימוד בעל פה

 1. לק”י

  לידידנו היקר, מזכה הרבים לרבבות
  ה”ה הרב אליהו חיים הי”ו, שלום רב
  ראשית, שמחתי לקרא את דברי ההערכה והברכה של הרב גולדברג שליט”א, נכונ ים לכותבם ויותר לנמענם
  שנית, הרשה לי להביע את הערכתי אליך על הכרת הטוב שגליתי אצלך בהספד על הרב משה הורוביץ זצ”ל. לא רבים התלמידים המספידים את רבם בכאב כזה, הדבר מעיד על קרבה גדולה והערכה רבה שהיתה לך אליו
  חזרתי הביתה ואח”כ כתבתי כמה שורות הערה עליו שיצאו מלבי בהשפעת ההספדים.
  ואני שולח לך אותם להלן

  לק”י כ’ באייר ה’תשע”ד
  אבד חסיד מן הארץ
  לזכרו ולתפארתו של הרב משה הורוביץ זצ”ל
  הרב משה, האיש הגדול
  בתורה, במעשים ובכול

  העמדת תלמידים הרבה
  מאות ואלפים מי ימנה

  שונים ורחוקים היו זה מזה
  אך בקסמך חיברת קצה אל קצה

  היצלתם מטמיעה רוחנית ומהתבוללות
  הצלחת להצית בהם את אש היהדות

  בזכותך הקימו משפחות לתפארת
  ומהם רבנים ומנהיגים למופת

  עם ישראל חב לך על כך
  תודת נצח על כל פעלך

  חובת כולנו ללמוד ממך הגיבור
  מה כוחו של רצון טהור

  רצון הנובע מאהבת ישראל
  אהבת הארץ ותורת ישראל

  מקוה שבטאתי ולו חלק מאישיותו
  שלישית, ברצוני להתיעץ אתך בענין הקמת אצתר מיוחד בנושא תיקון המדות שיתבססעל הפר “ערכים ומדות במקרא” שכתבתי
  נסיתי להעתיק לכאן דוגמה שהיא עם טבלה וזה לא הצליח, לכן כדאי שתשלח לי את כתובת המייל שלך ואשלח לך דוגמה

  בשורות טובות
  בברכת “יגדיל תורה ויאדיר”
  יצחק עמראני

  1. תודה על המילים החמות. רב הורביץ היה מעודד מאד בכל הקשור למשנה סדורה.
   תהא לזכותו לימוד המשנה.
   יהי זכרו ברוך

השאר תגובה